بمنظور ارتقائ بهره­­وری همچنین ساماندهی استفاده بیشتر از توان تخصصی و علمی کلیه اعضای هیئت علمی و متخصصین شاغل و بازنشسته موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و بهره­گیری از امکانات بالقوه موسسه در یک ساختار غیر­دولتی برای اجرای طرح­های توسعه­ای شیلات در قالب شرکت­های دانش ­بنیان شرکت آبزی پژوهان پیشگامراه­­اندازی شده است.

هدف این شرکت، بهره­­مندی از تجارب ارزنده کادر تخصصی و اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در اجرایی نمودن دستاوردهای تحقیقاتی شیلات و آبزیان در قالب طرح­های پایلوت، تولیدی و صنعتی می­باشد.

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با کادر علمی مجرب و 12 پژوهشکده تخصصی، آزمایشگاه­های مرجع، ناوگان صیادی تحقیقاتی، بزرگترین و مجهزترین شبکه علمی کشور بوده و همه ساله دستاوردهای بسیار ارزنده­ای را به جامعه معرفی می­نماید. شرکت “آبزی­ پژوهان پیشگام” می­تواند در کنار موسسه با بکارگیری از ضوابط شرکت­های دانش ­بنیان، کلیه فعالیت­های پژوهشی کاربردی چه در بخش حاکمیتی و یا غیر حاکمیتی را با بررسی هزینه-فایده تجاری­سازی و اقتصادی نماید.

    این شرکت در تاریخ 1395/6/23 از طرف معاونت علمی و فناوری در دسته فناوری زیستی جزو شرکت­های دانش بنیان قرار گرفته است.