طرح اصلاح نژاد میگو

۲۸ تیر ۱۳۹۷/توسط کارشناس سایت

همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده

۲۰ خرداد ۱۳۹۷/توسط کارشناس سایت

برگزاری دومین همایش ملی ماهیان زینتی در شهرستان محلات

۵ اسفند ۱۳۹۶/توسط کارشناس سایت

پروژه تولید مولد میگوی عاری از بیماری راه اندازی شد

۱۶ مرداد ۱۳۹۶/توسط کارشناس سایت

نمایشگاه بین المللی شیلات؛ آبزیان ؛صیادی ؛تجهیزات و صنایع در محل منطقه آزاد انزلی برگزار گردید

۱۵ مرداد ۱۳۹۶/توسط کارشناس سایت

نمایشگاه شیلات

۴ مرداد ۱۳۹۶/توسط کارشناس سایت

شرکت تحقیقات ماهیان زینتی محلات افتتاح شد

۲۳ تیر ۱۳۹۶/توسط کارشناس سایت

شرکت آبزی پژوهان پیشگام

۵ بهمن ۱۳۹۵/توسط کارشناس سایت

تولید ماهی به روش گلخانه ای

۲۵ دی ۱۳۹۵/توسط کارشناس سایت

پرورش ماهیان زینتی در ایران

۲۴ آذر ۱۳۹۵/توسط کارشناس سایت

قرارداد واگذاری دانش فنی طرح پژوهشی تولید میگوی عاری از بیماری

۲۴ آذر ۱۳۹۵/توسط کارشناس سایت

دانش بنیان شدن شرکت آبزی پژوهان پیشگام

۲۳ آذر ۱۳۹۵/توسط کارشناس سایت
rgr
gh