” سی درصد سهام شرکت آبزی پژوهان پیشگام متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و هفتاد درصد آن بطور مساوی متعلق  به 117 نفر از کارمندان شاغل و بازنشسته موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می­باشد “