افشارنسب-محمد                                                                                                                       افشارنسب                                                                                                                  

 • تخصص: دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان – دانشیار پژوهشی
 • تجربیات کاری:بهداشت و بیماریهای آبزیان، تکثیر و پرورش میگو، بیماریهای میگو،ویروس شناسی آبزیان
 • علاقه مندی:
 • ارتباط با محقق و رزومه:  CV

ذریه زهرا-سید جلال                                                                                                                            zorieh

 • تخصص:دکترای بهداشت و بیماری های آبزیان، گرایش بیماری های ویروسی ماهی -دانشیار پژوهشی
 • تجربیات کاری:مشارکت در اجرای بیش از ۴۰ پروژه تحقیقاتی شیلاتی به عنوان مجری، همکار و مشاور، سرپرستی ۸ پایان نامه دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، دارای ۲۲ عنوان کتاب به عنوان مولف و مترجم، دارای ۶ اختراع ثبت شده، دارای ۱۳ تشویق نامه و لوح سپاس از مراجع علمی و اجرایی کشور، طراحی و برگزاری ۷ کارگاه آموزشی، رییس انجمن علمی ماهیان زینتی ایران، مدیر مسوول نشریات موج سبز، دنیای آبزیان، آبزیان زینتی، بازار و تجارت آبزیان و Survey in Fisheries Sciences، همکاری با نشریات علمی- پژوهشی به عنوان داور و …
 • ارتباط با محقق و رزومه : CV

رادخواه-کوروس                                                                                                                                   رادخواه

 • تخصص: دکترای عمومی دامپزشکی
 • تجربیات کاری:
 • علاقه مندی:
 • ارتباط با محققین و رزومه: CV

رضوانی گیل کلایی – سهرابرضوانی سهراب

 • تخصص:دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی – استاد
 • تجربیات کاری:
 • علاقه مندی:
 • ارتباط با محقق و رزومه: CV