احتشامی-فریبرز                                                                                                                         احتشامی

 • تخصص: دکترای تخصصیشیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
 • تجربیات کاری: مشارکت در اجرای پروژه تحقیقاتی شیلاتی به عنوان مجری، همکار و مشاور، سرپرستی ۸ پایان نامه دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در داخل و خارج ازکشور، مولف و مترجم کتب علمی، تدریس در دانشگاه های داخل و خارج از کشور، همکاری در طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی، عضو دائمی انجمن شیلات مالزی، عضو انجمن علمی ماهیان زینتی، همکاری با نشریات علمی _ پژوهشی معتبر خارجی و داخل به عنوان داور
 • علاقه مندی:تغذیه آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان،تکثیر و پرورش نرمتنان و سخت پوستان
 • ارتباط با محقق و رزومه:  CV

پورکاظمی-محمد                                                                                                                        پورکاظمی

تخصص: دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی – استاد

تجربیات کاری:

علاقه مندی:

ارتباط با محقق و رزومه:  CV

حسین زاده-همایون                                                                                                                                    حسین زاده

 • تخصص: دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری – استاد
 • تجربیات کاری:
 • علاقه مندی:
 • ارتباط با محقق و رزومه:  CV

مشایی – نسرین             مشایی

 • تخصص:کارشناس ارشدبیوسیستماتیک – مربی پژوهشی
 • تجربیات کاری:آبزی پروری تیلاپیا
 • علاقه مندی:موضوعات آبزی پروری، اکولوژی
 • ارتباط با محقق و رزومه: CV

رجبی پور – فرهاد                                                                                 رجبی پور

 • تخصص:کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری
 • تجربیات کاری:اسکوئید، لابستر و تیلاپیا
 • علاقه مندی:آبزی پروری
 • ارتباط با محقق و رزومه: CV