حافظیه – محمود                                                                                                                         حافظیه

  • تخصص:دکتری تخصصی تکنولوژی آبزی پروری – دانشیار
  • تجربیات کاری:
  • علاقه مندی:
  • ارتباط با محقق و رزومه:CV

دادگر-شهرام                                                                                                                                           دادگر

  • تخصص:دکترای تخصصی شیلات گرایش تغذیه ماهی -استادیار پژوهشی
  • تجربیات کاری:مشارکت در اجرای بیش از ۴۰ پروژه تحقیقاتی شیلاتی به عنوان مجری، همکار و مشاور، سرپرستی ۸ پایان نامه دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، دارای ۲۲ عنوان کتاب به عنوان مولف و مترجم، دارای ۶ اختراع ثبت شده، دارای ۱۳ تشویق نامه و لوح سپاس از مراجع علمی و اجرایی کشور، طراحی و برگزاری ۷ کارگاه آموزشی، رییس انجمن علمی ماهیان زینتی ایران، مدیر مسوول نشریات موج سبز، دنیای آبزیان، آبزیان زینتی، بازار و تجارت آبزیان و Survey in Fisheries Sciences، همکاری با نشریات علمی- پژوهشی به عنوان داور و …
  • علاقه مندی:تغذیه آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان، آبزیان زینتی، محیط زیست
  • ارتباط با محقق و رزومه: CV